Bloghttp://gazovic.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskUmeå- Európske hlavné mesto kultúry 2014 (gazovic)Mesto Umeå na severe Švédska je v roku 2014 Európskym hlavným mestom kultúry. Umeå leží na brehoch rieky Ume (pričom písmeno „å“ vo Švédčine znamená „na“) a je naozaj pekným mestom. Nachádzajú sa tu dve univerzity a Umeå s priľahlými obasťami je domovom pre takmer 115 000 obyvateľov. Aj keď je Umeå najväčším mestom na severe Švédska, je len malým ostrovom v mori lesov, ktoré sa tiahnu všetkými smermi.    Thu, 14 Aug 2014 14:10:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/361703/umea-europske-hlavne-mesto-kultury-2014.html?ref=rssProtipovodňovú ochranu Košíc treba riešiť aj na Spiši (gazovic)Avizované protipovodňové opatrenia v sume 40 milónov € pre Košice majú riešiť protipovodňovú ochranu v Košiciach. Povodňová situácia však nevzniká v Košiciach samotných, ale okrem iného aj v celom povodí Hornádu. Spiš, ako aj iné oblasti, svojimi rozsiahlymi poľnohospodárskymi pozemkami prispieva k povodňovým situáciam v Košiciach. Protipovodňová ochrana Košíc by teda mala začať logicky aj v pahorkatinách Spiša.Sat, 24 May 2014 16:10:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/357345/protipovodnovu-ochranu-kosic-treba-riesit-aj-na-spisi.html?ref=rssPoľnohospodárska pôda významne zvyšuje riziko povodní. (gazovic)Poľnohospodárska pôda má v krajine významné postavenie, a zároveň svoje špecifiká aj negatíva. Veľkú časť roka je bez vegetačného krytu, je obhospodarovaná vo veľkých výmerach mechanizovane, a preto je často zhutnená. Okrem toho, rokmi intenzívneho priemyselného poľnohospodárstva dochádza v pôde k úbytku organickej hmoty. Všetky tieto atribúty vplývajú na to, že poľnohospodárska pôda stráca schopnosť zadržiavať vodu a významne prispieva k urychlenému odtoku vody počas dažďov. Tým môže prispievať k ohrozeniu obyvateľstva a k vznikú povodňových situácií. Pritom množstvo vody, ktoré, či už z lánov obilia, alebo z lúk odteká, nie je zanedbateľné.Wed, 03 Jul 2013 10:00:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/332256/Polnohospodarska-poda-vyznamne-zvysuje-riziko-povodni.html?ref=rssO tom ako dochádza k zrýchlenému odtoku vody z krajiny (gazovic)Cez víkend sa Slovenskom prehnali lokálne búrky, ktoré spôsobili na viacerých miestach lokálne povodne, a tie škody na majetku ľudí, obcí a štátu. Povráva sa, že si na to budeme musieť zvyknúť, no pohľad do krajiny počas alebo po búrke naznačuje, že si za vznikunté situácie môžme do určitej miery sami. Zväčšovanie povrchového odtoku dažďovej vody sa deje aj kvôli našej činnosti, aj kvôli našej nečinnosti. Jedno je však isté, a to, že človek nie je v tomto prípade bez viny.Thu, 27 Jun 2013 20:43:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/331776/O-tom-ako-dochadza-k-zrychlenemu-odtoku-vody-z-krajiny.html?ref=rssZrýchlený odtok vody z krajiny- fáma, alebo krutá realita? (gazovic)Môže sa zdať, že situácie pri lokálných povodniach sprevádzané bahnom a eróziou sú dielom klimatickej zmeny, nadmerných zrážok, extrémov a pod., no svedectvá z našej krajiny naznačujú, že sa k tomu prispieva na každom kroku aj činnosťou človeka. Pravdepodobne tomu nie je inak ani za našimi hranicami a za situácie, či už pri lokálných, alebo aj regionálnych povodniach, sme taknejak zodpovední všetci. Pritom krajina, či už lesná, alebo poľnohospodárska, poskytuje dostatok priestoru na zadržiavanie vody, a to kdekoľvek. To však v prípade, ak má dobrého gazdu. Aké svedectvá ponúka o zrýchlenom odtoku vody naša krajina?Fri, 14 Jun 2013 09:00:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/329465/Zrychleny-odtok-vody-z-krajiny-fama-alebo-kruta-realita.html?ref=rssKeď revitalizácia, tak po slovensky (gazovic)Slovo revitalizácia má, zdá sa, rôzne významy. Je to slovo, ktoré obsahuje časť vitae, čo v latinčine znamená život. Spolu s predponou re, by revitalizácia mala znamenať prinavrátenie života, či už rastlinného alebo živočíšneho do krajiny alebo napríklad aj obce. Pohľady na revitalizáciu sa však môžu rôzniť. Napríklad v obci Kanianka projekt revitalizácie centrálnej zóny, spolufinancovaný z fondov EÚ, na život akosi pozabudol. Ako sa vlastne investuje do našej budúcnosti?Mon, 27 May 2013 14:55:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/329439/Ked-revitalizacia-tak-po-slovensky.html?ref=rssZelená infraštruktúra má od mája v EÚ zelenú (gazovic)Začiatkom mája prijala Európska únia novú stratégiu zameranú na propagáciu zelenej infraštruktúry (green infrastructure), čím postavila prírodné procesy do centra územného plánovania a územného rozvoja. V praxi to znamená, že peniaze EÚ budú podporovať "zelené riešenia" problémov infraštruktúry. Ak sa v minulosti postavila napr. betónová infraštruktúra na ochranu proti povodniam (sivá infraštruktúra), odteraz by malo dostať prednosť napr. umožniť prirodzeným mokradiam prijať nadmerné množstvo vody po prívalových dažďoch. Budovanie zelenej infraštrukúry je často dobrou investíciou pre prírodu, ekonomiku a pracovné miesta.Tue, 21 May 2013 07:55:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/328878/Zelena-infrastruktura-ma-od-maja-v-EU-zelenu.html?ref=rssMožná príčina vzniku lokálnych povodní v podmienkach Slovenska (gazovic)Spôsob obhospodarovania, resp. využívania krajiny pri vysokej zrážkovej intenzite s krátkou dobou trvania, sa významne podieľa na tvorbe a priebehu odtoku v malom povodí. Takýmto malým povodím je aj územie nad Smrekovou ulicou v Smižanoch, kde pravidelne dochádza-lo k vytápaniu a zanášaniu ulice bahnom. Aj keď v danom povodí nie je "vodný tok" v pravom slova zmysle, celé dané územie prispieva k možným problémom s vodou a blatom v Smižanoch. Ide o problematiku, ktorá je aktuálna z pohľadu zvyšujúcej sa frekvencie výskytu krátkodobých intenzívnych zrážok, poškodenia krajiny a ochrany obyvateľstva.Sat, 11 May 2013 09:00:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/328105/Mozna-pricina-vzniku-lokalnych-povodni-v-podmienkach-Slovenska.html?ref=rssSú medvede v Tatrách problémové, alebo k tomu prispievame aj my? (gazovic)Včera sa v správach objavila informácia o napadnutí človeka medveďom. Jedna správa hovorila o tom, že medveď napadol lesníka, druhá, že poľovníka, tretia o tom, že medveď napadol muža. Podľa niektorých názorov ide o tradičné problémové tatranské medvede, ktoré sa volajú "kontajnerové", lebo chodia vyjedať kontajnere a strácajú prirodzenú plachosť. Aj to je fakt, ale faktov v tomto probléme nájdeme viac.Mon, 06 May 2013 12:40:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/327759/Su-medvede-v-Tatrach-problemove-alebo-k-tomu-prispievame-aj-my.html?ref=rssVytopené a blatom zanesené Smižany - obraz nevhodného hospodárenia (gazovic)Včera sa v tlačových správach objavilo niekoľko správ o lokálných povodniach, žiadna o regionálnych. Medzi nimi bola správa o vytopených Smižanoch na Spiši. Smižany sú vytápané a zanášané bahnom takmer pravidelne. Blato a voda pochádza z väčšej časti z poľnohospodárskej pôdy situovanej nad obcou. Tá je obhospodarovaná vo veľkých výmerách, na svahoch bez terasovania, podobne, ako je tomu na mnohých miestach na Slovensku. Tlačová správa oznámila čo to o vode a bahne, o upchatých priepustoch, ale pramálo o tom, prečo sú vlastne Smižany vytápané a zanášané bahnom.Sun, 05 May 2013 09:30:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/327663/Vytopene-a-blatom-zanesene-Smizany-obraz-nevhodneho-hospodarenia.html?ref=rssVysušovanie a poškodzovanie krajiny je urychľované našou činnosťou (gazovic)V súčasnosti sa voda z krajiny odvádza najmä po človekom vytvorených štruktúrach. Okrem prirodzeného odtoku sa nevhodným obhospodarovaním stráca omnoho viac vody z krajiny. Aj po tohtoročnej zime, o ktorej sa vraví, že bola na zrážky veľmi bohatá, tomu nie je inak. Zima bohatá na zrážky dáva šancu zvýšenému odtoku, keď sa sneh topí a voda odteká- ak je pôda ešte zamrznutá, alebo po nasýtení pôdy vodou. Podľa mojich pozorovaní sa voda v človekom vytvorených štruktúrach odvádza omnoho rýchlejšie, ako napríklad cez zamokrené lúky a podobne. Okrem toho, na mnohých miestach po rýchlom oteplení pôda stihla silno preschnúť, a nemôže si tak užívať benefity mokrej zimy. Problém straty vody, pôdy a následne produktivity, nie je problémom novým. Ľudia sa mu venujú od nepamäti, keďže ide o dva základné prírodné zdroje.Fri, 03 May 2013 09:35:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/327537/Vysusovanie-a-poskodzovanie-krajiny-je-urychlovane-nasou-cinnostou.html?ref=rssNázorná ukážka vplyvu človeka na vysušovanie krajiny (gazovic)Problematika vody, odvodňovania a vysušovania krajiny je stále vo viacerých kruhoch bagatelizovaná, posúvaná do úzadia, ba dokonca zosmiešňovaná. Je ťažké, a zvláštne zároveň vysvetliť, prečo to tak je. Podobne sú bagatelizované aj snahy o revitalizáciu krajiny, ktorá bola človekom poškodená alebo zmenená. Pri akceptovaní scenárov budúceho vývoja klímy, ktoré vravia o nerovnomernom rozložení zrážok počas roka, o dlhšie trvajúcich obdobiach sucha a silných prietržiach mračien, by logicky mala byť snaha človeka smerovaná k zabezpečeniu čo najväčích zásob vody. Nie len vo vodných nádržiach, ale aj v krajine. Túto vodu v krajine zvykneme označovať termínom zelená voda, tzv. green water.Sat, 27 Apr 2013 17:30:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/327118/Nazorna-ukazka-vplyvu-cloveka-na-vysusovanie-krajiny.html?ref=rssAko kamzík súboj s rysom prehral (gazovic)Dnes ráno sme sa vydali s kamarátmi do tatranských dolín. Z Hrebienka smer Veľká Studená dolina. Keď sme sa dostali pod Grossov vodopád, kde minulý týždeň vypadla dosť veľká lavína, na jej spodnom konci som zbadal srsť a stopy krvi. Zaujalo ma to, lebo keď sme tade išli včera, nijaké som nevidel. Vypol som lyže a zbehol dole ku koncu lavíny. V hlave mi rýchlo prebehli dva scenáre. Jeden, s medveďom, ktorý vyhrabal z lavíny kamzíka, ktorý sa mi kvôli stopám krvi nezdal moc pravdepodobný. Ten druhý mal dvoch aktérov- kamzíka a rysa.Sun, 14 Apr 2013 20:40:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/326132/Ako-kamzik-suboj-s-rysom-prehral.html?ref=rssBanky, bohaté banky, zatvorené banky. Problém hotovosti. (gazovic)Cyperské banky sú zatvorené. Pravdepodobne do štvrtka. To preto, aby sa nemohli masovo vyberať vklady. To by položilo dve najväčšie banky Laiki a Bank of Cyprus. Toľko správy z médií.  V čase veľkej hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch to bolo podobné. Problémom bola hotovosť. Takéto a iné titulky ostávajú väčšinou bez hlbšieho nazerania na daný problém. Ako je možné, že banky s hrdosťou poskytujú úvery a tvária sa, že majú veľa peňazí, keď v nami vytvorenej pseudodemokracii sa človek slobodne k svojim peniazom dostať nemôže? Sú naozaj banky bohaté, alebo sú bohaté len vďaka nami vytvoreného pseudohospodárstvu?Tue, 19 Mar 2013 13:43:55 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/323740/Banky-bohate-banky-zatvorene-banky-Problem-hotovosti.html?ref=rssBobrie hrádzky áno, ľudské hrádzky nie (gazovic)V sobotu sme navštívili neďaľekú Niedzicu, len kúsok za hranicami s Poľskom. Prezreli sme si zámok nad vodnou priehradou, v ktorej chýbalo dosť vody. Po ceste domov som z auta spozoroval malé hrádzky na potoku. Z diaľky vyzerali podobne ako niektoré realizované v rámci Programu revitalizácie krajiny na Slovensku. Tieto však nestavali ľudia ale bobry. Poprechádzal som sa po potoku, niečo som si nafotil a pri tom som dumal nad argumentami proti tomu, aby ľudia robili podobné veci. Pritom som si spomenul na knihu Zvieracia farma od Georga Orwella. V tej knihe mali zveratá sedem prikázaní. Z nich prvé dve zneli takto: 1. Čokoľvek chodí na dvoch nohách je nepriateľ. 2. Čokoľvek chodí na štyroch nohách, alebo má krídla, je priateľ. Pomyslel som si ako dobre je bobrovi, že chodí na štyroch a nie na dvoch ako ľudia.Wed, 13 Mar 2013 11:45:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/323148/Bobrie-hradzky-ano-ludske-hradzky-nie.html?ref=rssVážený premiér, drahý kráľ Svätopluk, milí hostia (gazovic)Vážený premiér. Nechcem vravieť pán, lebo sa mi to nepáči. Vám možno áno. Už dlhší čas počúvam, alebo čítam o vašej fabrike na národnú hrdosť, o kráľovi Svätoplukovi, o štátotvornom národe. Viem, že si myslíte, že toto sú aktuálne témy. Nechcem naznačovať, že sa mýlite. Chcel som len napísať, že nie sú. Dá sa bez nich celkom dobre existovať. Dovoľte teda pár krátkých viet.Fri, 01 Mar 2013 09:00:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/322170/Vazeny-premier-drahy-kral-Svatopluk-mili-hostia.html?ref=rssPlán smerovania správným smerom (gazovic)Druhá Ficova vláda nám zatiaľ prináša podobné ako tá prvá. Okrem bezbrehého klamania, kradnutia a populizmu, menej peňazí pre väčšinu a hlavne istoty. Istoty, že to nesmeruje dobrým smerom. Aj keby sa mohlo zdať, že razantne rovná šípka predstavujúca stonku červenej ruže na logu smeru vytyčuje ten správny smer, podľa toho, čo sledujem okolo, nebude na tom logu ruža ale bludisko, bludný kruh alebo niečo podobné, v každom prípade veľmi pokrivené.Thu, 28 Feb 2013 09:00:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/322050/Plan-smerovania-spravnym-smerom.html?ref=rssAko sa hrou jazyka vodiči do zadku dostávajú (gazovic)Byť vodičom na cestách nie je vôbec jednoduché. Hlavne v dnešnej dobe, keď je vodičov veľmi veľa. Býva ich dokonca tak veľa, že sa na niektorých úsekoch vytvárajú tak zvané kolóny. Krásne slovo kolóna, doplnené krásnými výstražnými značkami, ďaľeko dopredu ohlasujúcimi na krikľavom podklade: pozor kolóny!!! Vodiči ocitnúci sa v kolóne reagujú rôzne podľa temperamentu, skúsenosti, nálady a iných faktorov, ktoré často pôsobia súbežne.Thu, 24 Jan 2013 10:00:23 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/319082/Ako-sa-hrou-jazyka-vodici-do-zadkudostavaju.html?ref=rssZvláštne to kráľovstvo, kde kráľa nieto, len gašpar ostáva (gazovic)V klasickej rozprávke sa často stretneme s tým ako kráľ hlúpši od gašpara je. Gašpar za to múdrejší a zbehlejší sa javí. Kráľ napokon uzná svoju chybu, je už starý a hlúpy. Maruška sa môže vrátiť domov a všetci žijú šťastne, až kým nepomrú. Rozprávky sú rôzne, také aj onaké. Je však jedno kráľovstvo, ktorého príbeh nevyrozprávaný bol.Thu, 10 Jan 2013 09:55:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/317947/Zvlastne-to-kralovstvo-kde-krala-nieto-len-gaspar-ostava.html?ref=rssO vsi, obci a všeobecne o obyčajných veciach (gazovic)Je zaujímavé všimnúť si názvy niektorých slovenských obcí ako napríklad Spišská Nová Ves, Slovenská Ves, Krížová Ves. Prečo sa tieto vsi volajú vsami? Ľahko sa dá nájsť podobnosť s českou vesnici alebo vsi podobnou vieskou, ako napríklad v prípade Ladomerskej Viesky. Prečo sú vsi vsami, obce obcami, veci vecami, a všeobecné veci všeobecnými?Thu, 27 Dec 2012 15:22:57 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/316942/O-vsi-obci-a-vseobecne-o-obycajnych-veciach.html?ref=rssVysychá Slovensko naše? Vysychá a naďalej aj bude! (gazovic)Sucho tu, sucho tam. Správy o vysychaní Slovenska sa nám začínajú akosi množiť. Raz vyschne potok, raz studne, pomaličky nám začínajú vysychať priehrady. A možno nakoniec vyschneme aj my. Názory na príčiny sa rôznia. Jední vravia že máme globálne otepľovanie. tí taktnejší hovoria o globálnej zmene klímy (keby sa náhodou začalo ochladzovať, môžu spokojne povedať, že to tvrdili). Čítame správy, uznesenia, ktoré väčšinou len vravia a konštatujú, aká situácia je a vlastne aké je to celé beznádejné. Teda nie je to beznádejné, len by to chcelo peniaze, peníze a peňeži, napríklad na novú priehradu, alebo reguláciu potoka, ktoré "zásadne" prispievajú k dostatku vody v krajine. Hmm hmmm...Fri, 14 Dec 2012 12:00:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/316032/Vysycha-Slovensko-nase-Vysycha-a-nadalej-aj-bude.html?ref=rssHorská cyklistika u nás a vo svete (gazovic)Ako cyklista sa rád pozerám na rôzne reportáže zo sveta, pozerám sa na videá a niekedy vstávam zo stoličky, keď vidím, na akých pekných miestach v horách a lesoch sa vo svete jazdí. Hneď mám chuť vziať bicykel a ísť von. Keď sa mi to podarí, stále mi vŕta hlavou, prečo to skoro všade vo svete funguje a u nás pokulháva. Bicykluje sa od horských hrebeňov až po bane pod zemou, každý podľa svojich možností a schopností. V tomto ohľade je to ako s pešou turistikou, každý sa vyberá tam na čo má, a väčšinou platí, že čím ťažší terén, tým menej ľudí. Podobne je to aj s bikingom.Fri, 23 Nov 2012 17:00:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/313158/Horska-cyklistika-u-nas-a-vo-svete.html?ref=rssAljaška 2012- Brooks Range a Nutirvik Creek (gazovic)Pred pár rokmi som čítal niekoľko knižiek, v ktorých sa spomínalo pohorie Brooks Range na Aljaške. Jednou z nich bola kniha Johna Kaufmana- Brooks Range: The Ultimate Mountains. Opisy tohto pohoria boli nádherné a predstava ich veľkosti v mojej mysli ma nadchýňala do takej miery, že som sa stotožnil s názvom knihy a aj pre mňa bolo Brooks Range neprekonateľným pohorím. Ďaľšou bola kniha Brooks Range Passage od Davida J. Coopera, v ktorej opisuje svoje putovanie s ťažkým batohom cez tieto hory. Prvou však bola kniha Boba Marshala- Alaska Wilderness, ktorá vo mne vzbudila záujem. To som ešte nevedel, že raz sa tam dostanem aj ja. Brooks Range je naozaj krásne pohorie ťahajúce sa západo-východným smerom od Kanady takmer až po Čukotské more. Videl som z neho niektoré časti, pobudol krátky čas. Nie je vysoké ako Himaláje, ale aj tak je zaujímavé a nádherné.Tue, 13 Nov 2012 11:07:13 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/313132/Aljaska-2012-Brooks-Range-a-Nutirvik-Creek.html?ref=rssAljaška 2012- Zo vzduchu (gazovic)Ďaľším malým príspevkom z tohtoročného cestovania bude opäť pár slov a fotiek z Aljašky, tentokrát zo vzduchu. Mal som šťastie a počas celého letu sme mali pekné počasie. Videli sme zhora Grónsko, ľady na mori, Brooks Range, no najkrajšie pohľady sme mali pri prelete cez Alaska Range smerom na Anchorage a pri lete z Anchorage do Fairbanks. Fotky sú robené cez malé okienko na veľkom lietadle, ale hádam potešia.Sun, 07 Oct 2012 10:00:40 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/309676/Aljaska-2012-Zo-vzduchu.html?ref=rssIsland to v kríze spravil dobre, robia to ostatní zle? (gazovic)Po roku 2008 nastala aj na Islande ekonomická kríza. Islandská vláda sa rozhodla pomáhať nie bankárom ale svojim občanom tým, že odmietla chrániť veriteľov v bankách, ktoré skolabovali v roku 2008 po tom, čo ich dlhy narástli na 10 násobok Islandskej ekonomiky. Toto rozhodnutie, presunúť straty na majiteľov dlhopisov namiesto na daňovníkov, zachránilo Island od kolapsu smerom k oživeniu. Podľa správy agentúry Bloomberg, sa práve vedúci delegácie Medzinárodného menového fondu vyjadril, že Island má v rukách kľúčové lekcie pre národy snažiace sa prežiť oddlžovanie, po tom čo Islandský prístup viedol k "prekvapivo" silnému oživeniu.  Zaujímavé je to, že sa o Islande v médiach málo hovorí, priam akoby táto verzia oddĺženia nebola niekomu po vôli. Je zaujímavé, že práve MMF sa akosi bráni takejto forme oddlžovania v iných častiach Európy a jeho rétorika je zameraná práve na oddĺženie bánk. Laureát Nobelovej ceny za ekonómiu Joe Stiglitz poznamenal, že to čo urobil Island bolo správne a bolo by chybou zaťažovať budúce generácie chybami finančného systému. Takže na Islande si bankári zaplatili svoje dlhy a nie verejnosť, či daňovnící.Thu, 04 Oct 2012 14:30:13 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/309644/Island-to-v-krize-spravil-dobre-robia-to-ostatni-zle.html?ref=rssTrendy vo vodnom hospodárstve- opatrenia na zadržiavanie vody (gazovic)V máji 2012 bola vydaná správa EU komisie Science for Environmental Policy (Veda pre tvorbu politiky životného prostredia) s tématickým zameraním na opatrenia na zadržiavanie vody (Natural Water Retention Measures). V tejto správe sú formou výberu z vedeckých článkov spracované najnovšie trendy týkajúce sa aj vodného hospodárstva. Po jej prečítaní som ostal zarazený, že prečo vlastne nová vláda nepokračuje v Programe revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povod alebo jeho vylepšení, ktorý začal za vlády Ivety Radičovej. Tento program, ktorý začal v roku 2010, svojim zámerom o dva roky predbehol správu EU komisie, skončil sa s nástupom novej vlády Róberta Fica, aj keď v plnej miere reflektoval najnovšie (aj staršie) trendy a výsledky vedy. Poďme sa teda pozrieť o čom hovorí správa EU a k čomu sa je potrebné na Slovensku vrátiť.Tue, 25 Sep 2012 09:08:47 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/308900/Trendy-vo-vodnom-hospodarstve-opatrenia-na-zadrziavanie-vody.html?ref=rssAljaška 2012- Dalton Highway (gazovic)Rozhodol som sa napísať pár riadkov o drobných cestovateľských zážitkoch z tohto leta na Aljaške vo viacerých článkoch. Ťažko mi bolo rozdeliť zážitky do nejakých kapitol, ale napokon som sa rozhodol, že Dalton Highway alebo Haul Road si zaslúži svoj vlastný príspevok. Možno je to divné písať o nejakej ceste, ale Haul Road nie je nejaká. Je zvláštna. Má okolo 800 km (467 míľ) a vedie z juhu na sever Aljašky. Začínajúc pár desiatok kilometrov za mestom Fairbanks po prejdení Steese Hwy a Eliot Hwy privádza cetovateľa do Prudhoe Bay-Deadhorse na severe, takmer pri Arktickom oceáne. Nasadať, pripútať sa a ideme.Thu, 20 Sep 2012 10:50:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/307905/Aljaska-2012-Dalton-Highway.html?ref=rssA opäť medvede. A opäť na Aliaške. (gazovic)Po roku 2009 som nemal veľmi chuť cestovať, no v tomto roku sa mi naskytla príležitosť ísť znovu na Aliašku. Povedal som si prečo nie, možno uvidím zas niečo zaujímavé. Hlavne som chcel opäť vidieť medvede. Zvieratá ktoré mám veľmi rád a veľmi sa mi páčia. Aj preto, že u nás doma na malom Slovensku sú medvede horúcou témou. Na cestách je mojim najlepším aj najhorším spoločníkom môj fotoaparát. Najlepším, ak sa nám podaria dobre zábery a najhorším ak nie. Tento rok sa ich zase pár podarilo. Vraví sa, že obrázky hovoria za seba a nepotrebujú komentár. No ja som si opäť raz dovolil aj komentovať. Príjemné čítanie.Wed, 18 Jul 2012 10:00:17 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/303605/A-opat-medvede-A-opat-na-Aliaske.html?ref=rssTa čo to? Erózia a voda. Kocúrkovo (gazovic)Stále sa divím nad niektorými vecami a výrokmi v tomto našom kocúrkove. Divím sa tomu ako to vyzerá na mnohých miestach v našej prírode, nad vyjadreniami "kompetentných" a nad veľa inými vecami. Vzhľadom na nastúpené trendy sa asi diviť ani neprestanem. Niečo o tom čo ma udivuje dosť silno už dosť dlho.Wed, 25 Apr 2012 13:50:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/297120/Ta-co-to-Erozia-a-voda-Kocurkovo.html?ref=rssAlaska 2009 II. Road trip (gazovic)Po splave Noataku o ktorom som písal minule (http://gazovic.blog.sme.sk/c/294318/Alaska-2009-I-Splav-rieky-Noatak.html), sme si dali krátky oddych vo Fairbanks. Bývali sme v chate blízko Fairbanks a čakali na dvoch kamarátov prichádzajúcich zo Slovenska. Spolu sme sa rozhodli pozrieť sa trochu na juh, do NP Denali, k moru a kde sa bude dať. Požičali sme si auto, takže sme mohli ísť len po spevnených cestách, čo sa nám dva-krát nepodarilo dodržať, ale všetko dobre dopadlo. Pár postrehov a dosť veľa fotiek z nášho cestovania.Tue, 10 Apr 2012 15:45:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/295574/Alaska-2009-II-Road-trip.html?ref=rssNa prechádzke v lese... (gazovic)Rád a často chodím do lesa. Prechádzam sa, sledujem okolie, rozmýšľam. Niekedy ani neviem presne nad čím, ale rozmýšľam. Občas sa pri tom pristihnem. V lese som bol aj dnes doobeda. Keď som sa zobudil pršalo, ale moje predsavzatie zo včera som chcel splniť. Nakoniec túto jar ešte dážď poriadne nepadal a dážď je fest fajný. Vypil som čaj, obliekol sa, vzal fotoaparát a poďho. Do lesa to nemám ďaľeko, z jednej strany hneď pri dome, z druhej cez cestu, preleziem cez potok a som stratený. Takmer doslova. V lese.Sat, 07 Apr 2012 18:44:47 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/295570/Na-prechadzke-v-lese.html?ref=rssPermakultúra Seppa Holzera u našich susedov (gazovic)Neďaľeko Salzburgu žije na horskej farme Sepp Holzer, známy po celom svete propagovaním a hlavne praktickým uplatňovaním permakultúry. Podieľal sa na projektoch v Turecku, Portugalsku, Južnej Amerike, Rusku a Kazachstane, ale aj v Česku, Nemecku, Poľsku a v ďaľších krajinách. Sepp Holzer je výrazným kritikom súčasného hospodárenia s vodou a pôdou a pripisuje väčšinu problémov- aj ekonomických- tomuto fenoménu. V jednom dokumente sa vyjadril, že vyriešenie problémov a správne hospodárenie s vodou rieši až 70 % problémov lokálnej ekonomiky. Jeho farma Krameterhof pri Salzburgu je praktickým príkladom toho, že vie o čom rozpráva.Thu, 29 Mar 2012 15:00:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/294743/Permakultura-Seppa-Holzera-u-nasich-susedov.html?ref=rssAlaska 2009 I.- Splav rieky Noatak (gazovic)Noatak sa nachádza za polárnym kruhom na severo-západe Aljašky. Je prakticky nedotknutý ľudskou činnosťou a odvádza vody najväčšieho nenarušeného povodia Severnej Ameriky. Od prameňov na hore Igikpak v Brooks Range, národnom parku Gates of the Arctic (Brány Arktídy), tečie okolo 480 km smerom na západ, a ďalej pokračuje asi 160 km na juh, kde končí v zálive Kotzebue v Čukotskom mori. Z väčšej časti sa nachádza v prírodnej rezervácii Noatak. Domorodí Inupiat Eskimáci, žijúci v tejto oblasti majú právo na lov zveri a rýb, ako mali aj po stáročia. Náročnosťou je Noatak klasifikovaný v triede 1, s krátkymi úsekmi triedy 2.Tue, 27 Mar 2012 09:23:35 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/294318/Alaska-2009-I-Splav-rieky-Noatak.html?ref=rssVládny program revitalizácie krajiny, krok vzad alebo krok vpred? (gazovic)V dňoch od 12. do 17.  marca prebieha vo Francúzsku (Marseille) Svetové vodné fórum. Jednou z tém alebo priorít by mala byť odozva na klimatickú zmenu a globálne zmeny v urbanizovanom svete. Keďže ide o vodné fórum, otázky a odpovede sa točia okolo vody. Píše sa rok 2012, no alternatívne riešenia k problémom s vodou rastú ako huby po daždi už niekoľko rokov. Podľa toho o čom sa bavia na Svetovom vodnom fóre vnímam Vládny program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí ako krok vpred, alebo povedzme, krok správným smerom. Možno až nadčasový. A aj keď ide o fórum, netreba z to robiť fór.Wed, 14 Mar 2012 15:47:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/293289/Vladny-program-revitalizacie-krajiny-krok-vzad-alebo-krok-vpred.html?ref=rssPrečo vlani vytopilo Tatranskú Lomnicu a prečo sa to bude opakovať? (gazovic)Vlani vytopilo Tatranskú Lomnicu, voda sa valila asi z každej strany, zničila chodníky, park, zaplavila botanickú záhradu, parkoviská hotelov a iné miesta, kde sa jej bolo ľahko dostať. Keď predpovedali silnú búrku v Tatrách, zavolal som kámošovi, či sa nechce pomotať pred, cez a po búrke. Súhlasil. Našim cieľom bolo nazbierať dokumentárny materiál o tom, čo sa vlastne deje pri silných dažďoch. Na druhý deň ráno som sa vybral sám od priepustu nad botanickou záhradou v sandálach po potoku až k "prameňom", aby som zistil, ako to tam vyzerá. Ponúkam obšírnu správu s fotografiami a malou analýzou problému.Tue, 13 Mar 2012 14:36:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/293101/Preco-vlani-vytopilo-Tatransku-Lomnicu-a-preco-sa-to-bude-opakovat.html?ref=rssProjekt Tamera: revitalizácia krajiny a človeka v Portugalsku (gazovic)Vytvorenie modelu planetárneho sídla Tamera v Portugalsku je dnes už projektom starším ako 15 rokov. Na založení tohto projektu sa podieľali Sabine Lichtenfells a Dieter Duhm. Tamera je príkladom sídla budúcnosti, ukazujúcim novú úroveň kuktúry, umenia, duchovna, životného prostredia a chovania sa spoločnosti budúcnosti. Nový prístup k vode má v tomto projekte centrálnu úlohu. O čom vlastne Tamera je a ako nové planetárne sídlo napreduje, sa viac dozviete v tomto blogu.Fri, 27 Jan 2012 13:00:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/287445/Projekt-Tamera-revitalizacia-krajiny-a-cloveka-vPortugalsku.html?ref=rssBlížia sa voľby alebo malá predvolebná úvaha (gazovic)Tak sme sa prehupli do toho dvanásteho roku tretieho tisícročia. Verím, že nás čaká veľa pekného a vzrušujúceho. Média už dlhšiu dobu šampónujú hlavy, vravia aké bude asi rozdelenie síl. Pán prezident ( p-rezident) už tiež uvažuje o tom, ako by to teda bolo najsamlepšie pre nás tu na malom Slovensku. Chcelo by to vraj stabilitu, a tú zabezpečia len dve silné strany. Myslím, že rétorika by znela ináč, ak by preferencie ukazovali, že by sa nebodaj nebolo treba spájať s nikým. Keďže ale na Slovensku všetci bránia demo-kratické hodnoty (demos neznamená ľud a demokratia neznamená vládu ľudu), nikto by sa nechcel dostať do situácie spred roku 1989, kedy bola len jedna strana a tá vedela najlepšie čo a ako. Teda pravde-podobne sa ľudia poberú k voľbám. Samozrejme, ak nebudú metelice a zaviate cesty. Vyberať si je z čoho. Myslím, že 26 politických strán potrvdzuje to, ako našim „politikom" ide len a len o dobro ľudí a ako všetci na Slovensku držíme spolu. Tak teda poďme zabojovať o HLAS voliča.Wed, 04 Jan 2012 14:00:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/285095/Blizia-sa-volby-alebo-mala-predvolebna-uvaha.html?ref=rssHraničná vrstva atmosféry (gazovic)Počas nášho života na určitom mieste, si zvykáme na charakteristiky počasia, alebo klímy, pozorujeme a poznávame miestne vetry, vnímame kontrast medzi denným slnkom a nočným vánkom, vnímame rozdiely medzi dňom a nocou a vnímame veľké kontrasty, ak cestujeme na iné miesta. Tieto pozorovania z blízkosti povrchu však nie sú typické pre pozorovania vo zvyšku atmosféry. Jednou z príčin tohto rozdielu je dominantný vplyv zemského povrchu na najnižšie vrstvy atmosféry.Tue, 20 Dec 2011 13:20:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/283839/Hranicna-vrstva-atmosfery.html?ref=rssBiosféra V.I. Vernadského, život, voda. (gazovic)Kniha V.I. Vernadského (1863-1945) Biosféra bola prvý-krát publikovaná v roku 1926. Vernadský elegantne, na princípe empirického zovšeobecňovania, predstavil svoj koncept Biosféry a bol prvý, kto sa chytil myšlienky, že Zem je samoudržiavaný systém. Na západe boli jeho myšlienky dlho zanedbávané, no dá sa povedať, že Vernadského Biosféra významne zmenila náš pohľad na Zem. Dnes vedcami všeobecne akceptovaný koncept biosféry, bol prvý-krát predložený práve v tejto knihe. Vernadský nás učí, že život bol a je transformujúcou geologickou silou na našej planéte. Celá kniha je veľmi zaujímavé čítanie, tu vyberám niekoľko myšlienok.Mon, 19 Dec 2011 18:40:24 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/283764/Biosfera-VI-Vernadskeho-zivot-voda.html?ref=rssZelená energia-riešenie environmentálnej krízy? (gazovic)Všeobecne sa predpokaldá, že stabilita životného prostredia môže byť zabezpečená prechodom na čisté-zelené zdroje energie, bez zmeny, alebo dokonca aj pri zvyšovaní celkovej spotreby energie civilizácie. Takýto prístup ignoruje fakt, že stabilita životného prostredia je regionálne a globálne kontrolovaná fungovaním prirodzených ekosystémov na súši a v oceáne. To znamená, že klíma a prostredie môžu byť stabilné len vtedy, ak sa zredukuje tlak civilizácie na ekosystémy. To je nemožné bez redukcie globálnej spotreby energie. Ak súčasná intenzita antropogénneho tlaku na ekosystémy bude pokračovať, bude nemožné znížiť degradáciu klímy a prostredia ani po úplnom prechode na čisté zdroje energie (t.j. scenár zero emissions). K týmto záverom prišli vedci z oddelenia teoretickej fyziky v Petrohrade v spolupráci s vedcami z University of California, ktoré publikovali v časopise Ecological Complexity v r. 2008 (viac v texte nižšie).Tue, 13 Dec 2011 10:30:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/282855/Zelena-energia-riesenie-environmentalnej-krizy.html?ref=rssZelenajúci sa Sahel. Príklad revitalizácie krajiny (gazovic)Sahel je pás zeme ťahajúci sa naprieč Afrikou na južnej hranici Sahary. Zrážky sú tu nízke a suchá časté. Za posledných 30 rokov stovky tisíc farmárov v Nigérii a Burkina Faso zmenili obrovské plochy suchej krajiny na produktívnu poľnohospodársku krajinu. Toto viedlo k zazelenaniu miliónov hektárov pôdy a k zvýšeniu ich produktívnosti. Ide o príklad jednoduchého riešenia s veľkým dopadom na život farmárov.Wed, 07 Dec 2011 15:15:09 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/282652/Zelenajuci-sa-Sahel-Priklad-revitalizacie-krajiny.html?ref=rssTeória verejnej voľby alebo public choice theory (gazovic)V roku 1986 dostal James M. Buchanan Nobelovú cenu za ekonómiu. Formuloval veľmi jednoduchú teóriu, až tak jednoduchú, že niekto by sa mohol diviť prečo za takú vec dostal Nobelovú cenu. Faktom ale je, že jednoduché, ba priam najjednoduchšie veci si ľudia všímajú najmenej, a preto je na mieste, aby niekto, kto si ich všimne bol ocenený. Ba dovolím si tvrdiť, že máme najväčší problém chápať jednoduché veci. Možno preto, že si myslíme, že to čo je jednoduché je zlé. Rakúsky lesník Viktor Schauberger raz povedal: „Väčšina si myslí, že čo je ťažké na pochopenie, musí byť veľmi dôležité a vážne. Toto je chyba. To čo je ťažké na pochopenie je väčšinou nevyspelé, nejasné a často chybné. Najvyššia múdrosť prechádza z mozgu priamo do srdca."Wed, 30 Nov 2011 13:20:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/282069/Teoria-verejnej-volby-alebo-public-choice-theory.html?ref=rssBiely Bim, čierne ucho (gazovic)Z detstva mi ostal v pamäti film o bielom Bimovi s čiernym uchom, natočený na motívy knihy Gavrila Nikolajeviča Troepoľského. Spomínal som si, že to bol film smutný, o zlých ľuďoch čo Bima nenávideli a ubližovali mu. Film sa končí Bimovou smrťou. Spomineky však boli matné, a tak som sa po mnohých rokoch vrátil do detstva a pozrel si film znovu, tentokrát v pôvodnom znení. Mám rád ruský jazyk. Príbeh Bima nie je len príbehom o zlých ľuďoch. Myslím, že medzi riadkami príbeh Bima opisoval inú úroveň... Úroveň tehdajšej spoločnosti, jej vzťah k niekomu s „vlastnou tvárou". Naozaj len tehdajšej, alebo aj tej dnešnej?Tue, 29 Nov 2011 16:10:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/281977/Biely-Bim-cierne-ucho.html?ref=rssGreifswald-mestečko v Meklenburgsku-Predpomoransku (gazovic)Greifswald je malé hansové mestečko nachádzajúce sa medzi ostrovmi Rügen a Usedom, asi 2 hodiny jazdy autom od Berlína. Greifswald je spolu so Stralsundom kultúrnym a obchodným centrom oblasti. Nachádza sa tu univerzita, založená v r. 1456. Greifswald sa spolu s okolitými mestami nachádza na ceste gotickej tehlovej architektúry a pre cestovateľov na sever, alebo pre tých, ktorí sa rozhodnú ostať v oblasti predsatvuje príjemnú zastávku.Thu, 24 Nov 2011 10:00:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/281434/Greifswald-mestecko-v-Meklenburgsku-Predpomoransku.html?ref=rssRügen, alebo tajomná Rujana (gazovic)Ostrov Rügen sa nachádza na severo-východe Nemecka. Okrem krásnej prírody by našinca mohla zaujímať minulosť Rujany. Na ostrove sú známky osídlenia od r. 4000 p. K, a v prvom tisícročí n.l. bol osídlený silným slovanským kmeňom Rujanov (Rani). Na myse Arkona boli pri vykopávkách odkryté pozostatky slovanského mesta a chrámu boha Svantovíta. Veru vskutku krásne miesto na život si vedeli vybrať naši predkovia. Z novodobých dejín stojí za zmienku kúpeľný komplex v Prore, predstavujúci 4,5 km dlhú stavbu pavilónov, vystavanú na pobreží pre nemeckú robotnícku triedu.Tue, 22 Nov 2011 14:22:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/280588/Rugen-alebo-tajomna-Rujana.html?ref=rssCestou-necestou alebo hitparáda nezvyčajných ciest a zvážnic na SR (gazovic)Pekný deň prajem, tento rok sa nazbieralo od jari do jesene veľa fotiek v mojej fototéke. Je to taká malá zbierka a zároveň aj dokumentácia toho, ako to vyzerá u nás v lesoch a na lúkach, vo vraj tom najcennejšom čo doma máme. Fotky sú prevažne z národných pakov, hlavne TANAPu, NAPANTu, Slovenského Raja, ale aj zo Spiššskej Magury. Neviem ako vám priatelia, mne pri prechádzkach lesom býva niekedy smutno, nikedy na zvracanie. A niekedy si len povzdychnem a nenechám myšlienky pracovať.Thu, 03 Nov 2011 10:00:00 +0100https://gazovic.blog.sme.sk/c/279545/Cestou-necestou-alebo-hitparada-nezvycajnych-ciest-a-zvaznic-na-SR.html?ref=rssSyktyvkar, stolica Respubliky Komi, Ruská Federácia (gazovic)V období troch rokov sa mi podarilo navštíviť hlavné mesto Republiky Komi, Syktyvkar, takpovediac vo všetkých ročných obdobiach. Syktyvkar získal štatút mesta v roku 1780 od Kataríny Veľkej, a v súčasnosti má okolo 235 000 obyvateľov. Našincovi Syktyvkar asi nepríde ako vysnívaný gorod, no aj toto mesto, ako každé iné, má svoju dušu, charizmu a rôzne zákutia. Sykytvkar leží pri ústi rieky Sysola, odkiaľ aj jeho staršie meno Usť Sysolsk (mesto pri ústi Sysoly). Tá sa vlieva co Vyčegdy, ktorá je sama vetvou Severnej Dviny. Dnešný názov Syktyvkar je z jazyka komi, v ktorom Syktyv je meno Sysoly a kar znamená mesto. Vitajte v meste na Sysole.Wed, 19 Oct 2011 08:00:00 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/277601/Syktyvkar-stolica-Respubliky-Komi-Ruska-Federacia.html?ref=rssEurópsky stabilizačný mechanizmus alebo začiatok konca slobody EU? (gazovic)EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?Mon, 03 Oct 2011 14:15:25 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/276882/Europsky-stabilizacny-mechanizmus-alebo-zaciatok-konca-slobody-EU.html?ref=rssA také to bolo s medveďmi na Aliaške (gazovic)Zážitky už odstáli ako víno, no vždy, keď niekde počujem z diaľky debatu o medveďoch, či už z médií, alebo len tak, na ulici, spomínam na rok 2009 a malý výlet na Aliašku. Pošťastilo sa mi byť v krajine medveďov na vlastnej koži. Je to naozaj tak.  Na Aliaške ste privítaní do krajiny medveďov. Sú všade. Na vlajke štátu je Veľká Medvedica, sú v múzeách, na pohľadniciach, na letisku vo Fairbanks, ale najviac ich je v prírode. Vitajte v krajine medveďov.Wed, 28 Sep 2011 19:10:01 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/276548/A-take-to-bolo-s-medvedmi-na-Aliaske.html?ref=rssPro Populo. Pre koho? Pre Ľudí. Aha, jasne. Ale čo? (gazovic)V mnohých odvetviach hospodárstva sa doteraz vypracovali určité normy a smernice. Tieto sa nazývajú napr. dobré laboratórne praktiky (good laboratory practices), dobré poľnohospodárske praktiky (good agricultural practices), alebo dobré lesnícke praktiky (good forestry practices). Poprípade namiesto praktík, by sa dalo povedať postupy. Keďže k lesom mám po ľuďoch srdcovo najbližsie, poďme si v krátkosti ukázať ako sa postupuje, stúpa, či nebodaj pošľapáva po dobrých lesníckých praktikách v niektorých lesoch na Slovensku.Fri, 23 Sep 2011 12:54:29 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/276167/Pro-Populo-Pre-koho-Pre-Ludi-Aha-jasne-Ale-co.html?ref=rssPríbeh lyžiarskej zjazdovky z Hrebienka do Smokovca (gazovic)Už sa stáva takmer pravidlom, že po každom silnejšom daždi sa pri stánku PNS v Starom Smokovci na hlavnej ceste objaví hrubá vrstva blata a štrku. VPS mesta Vysoké TA3 sa vždy činia a odstraňujú mechanizmami skazu, ktorú vraj narobila voda. Ak sa pozrieme na príčinu, prečo takýto stav nastáva, aj laikovi by bolo jasné, že voda nemôže byť braná na zodpovednosť, a že situácia sa bude opakovať a opakovať, ak sa neprikročí k systémovému riešeniu, teda riešeniu príčiny. Žiaľ, mechanizmy prichádzajúce tak povediac “s křížikem po funusu” v tomto prípade systémovú požiadavku nespĺňajú a Sizyfov kameň sa z kopca opäť skotúľa.Mon, 19 Sep 2011 09:00:07 +0200https://gazovic.blog.sme.sk/c/275828/Pribeh-lyziarskej-zjazdovky-z-Hrebienka-do-Smokovca.html?ref=rss